17 marca 2010

Matrimonio bolero

Dostałam kilka maili z zapytaniem odnośnie wzoru na Matrimonio bolero, więc oto wzór :)
I received several emails asking about the pattern for Matrimonio bolero, so here you are! :)
WZÓR BOLERKA MATRIMONIO BOLERO

Włóczka - Himalaya kasmir 100g (jeden motek)
Druty - 4mm
Szydełko - 1,5mm

Skróty:
o - oczko
l – lewe
p – prawe
rz – rząd
n – narzut
2rnp – 2 oczka razem na prawo
2rnl – 2 oczka razem na lewo
3rnl – 3 oczka razem na lewo

Wzór ażuru:
Nabrać wielokrotność 8+3 oczek
Rz1: op
Rz2: ol (wszystkie rzędy parzyste)
Rz3: 5p *4p, n, 2rnl, 2p* 6p
Rz5, 7 i 9: 2p, n, 2p *3rnl, 2p, n, 1p, n, 2p* 3rnl, 2p, n, 2p
Rz11: 5p *n, 2rnl, 6p*
Rz13, 15 i 17: 1p, 2rnp, 2p, n *1p, n, 2p, 3rnl, 2p, n* 1p, n, 2p, 2rnl,1p
Powtarząć pomiędzy *
Powtarzać rzędy od 2 do 17

Wzór bolerka:
Nabrać 43 oczek (8x5+3) 
Całe bolerko wykonane jest wzorem ażurowym. Zaczynamy od końca jednego z rękawów. Aby zapewnić rozszerzanie się rękawa ku górze należy dodać po jednym oczku po obu stronach w następujących rzędach: 5, 11, 19, 27, 35, 43, 51 i 59. Dokładny schemat rękawa znajdziesz na rysunku nr 2.
Po 63 rzędach (4 powtórzeniach wzoru) rękaw jest gotowy. Aby zacząć plecy należy dodać po 12 oczek po obu stronach. Powinno wyjść 83 oczka. Pracować prosto (bez dodawania ani odejmowania) przez kolejne 115 rzędów. Później zamknąć po 12 oczek po obu stronach i zacząć robić kolejny rękaw podobny do pierwszego (jego odbicie). Należy odjąć po jednym oczku po obu stronach w 185, 193, 201, 209, 217, 225, 233 i 239 rzędzie. Skończ po 243 rzędzie (patrz rysunek 3).

Wykończenie:
Po zblokowaniu zszyć część „a” z częścią „a” oraz część „b” z częścią „b”, według rysunku numer 5. Następnie wykończyć wszystkie krawędzie szydełkiem według schematu na rysunku 6.
Gotowe :)

MATRIMONIO BOLERO PATTERN
Yarn - Himalaya kasmir 100g (one skein)
Needle - 4mm

Lace pattern:
Cast on multiple of 8+3
Row 1: knit
Row 2 and all even rows: purl
Row 3: k5 *k4, yo ssk k2* k6
Row 5, 7, and 9: k2, yo, k2 *k3tog, k2, yo, k1,yo, k2* k3tog, k2, yo, k2
Row 11: k5 * yo, ssk, k6*
Row 13, 15 and 17: k1, k2tog, k2, yo* k1, yo, k2 ,k3tog, k2, yo* k1, yo, k2, ssk, k1
(Repeat between *)
Repeat from row 2nd to 17th.
1. Wzór ażuru/Lace pattern
Pattern:
Cast on 43 st (8x5+3)
Work with lace pattern. You starting from the ending of one sleeve.
To make a sleeve you need to increase. Add one stitch at bothsides of the work in 5, 11, 19, 27, 35, 43, 51 and 59 row. See the picture number 2.
After 63 rows (repeating lace pattern 4 times) you have got one sleeve. To start back add 12 st at both sides. Than you should have 83 st. To make a back work without icreasing and decreasing for next 115 rows. Than ( in 229 row) decrease 12 st at both sides and start making secound sleeve, similar to first one. Knock one st of at both sides in 185, 193, 201, 209, 217, 225, 233 and 239 row. Than finish after 243 rows (look at picture number 3).
Stitch together part "a" with "a" and "b" with "b" (look at picture number 5). Than make croched finish like on picture number 6.
Done :)
2.Diagram
3.Diagram

4. Kierunek roboty/Knitting direction
5. Schemat / Picture of shrug
6. Wykończenie szydełkiem/Croched finish

15 marca 2010

Wyróżnienie :)

Mimo, że blod jeszcze raczkuje, już dostałam wyróżnienie :D Bardzo za nie dziękuję Antosi
My blog is a new one but it already has a reward  :D Thank you very much Antosia
Należy je przekazać dalej. / You need to retransmit it.


Zasady przekazywania tego wyróżnienia: / Here are some rules:
1. Podziękować osobie, która je podarowała. / You need to thank the person who gave it to you
2. Podlinkować ją na swoim blogu. / Link this person on your blog
3. Podarować kolejnym 10 osobom . /Give the reward to next 10 people.
4. Wyróżnione osoby podlinkować. / Link this 10 people.
5. Poinformować je, zamieszczając informację w komentarzach. / Tell them, posting the information in the comments

Wyróżnienie przekazuję osobom/blogom: / Here are 10 people that I have chosen:
http://fiubzdziuu.blogspot.com/
http://dagi35.blox.pl/html
http://kkasiaka.blox.pl/html
http://mojezielonewzgorze.blogspot.com/
http://crochetgema.blogspot.com/
http://raisavolkova.blogspot.com/
http://themeggstar.blogspot.com/
http://www.mohairmetsa.blogspot.com/
http://mamoon1.blox.pl/html
http://anty-malgo.blogspot.com/

12 marca 2010

Wiosny przywoływanie

Calling out the spring

8 marca 2010

Kryształkowo - perełkowo

Oto moje najnowsze prace. Delikatne, eleganckie, głównie ślubne.
Here are my new works. They are delicate, elegant and mostly for wedding.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...