12 grudnia 2017

Mistrz drugiego planu - Pan Patyk

Miałam przerwę w pisaniu do Was  i nie pochwaliłam się Wam nowym członkiem rodziny :) Pan Patyk jest już z nami 2 lata. Towarzyszy mi kiedy dziergam i robię na drutach. Przypomina, że czasem trzeba się ruszyć i dać odpocząć oczom. Pochodzi z domu tymczasowego z pod Wrocławia ( ale nie miał żadnych złych doświadczeń, tylko beztroskie dzieciństwo ;)
I haven't wrote to you for a while and I haven't introduced you a new family member :) He's called Mr Patyk and he is 2 years old. He's my companion when I'm knitting and crocheting. He reminde me that it is time to take a walk and give my eyes a break ;)

knitting with dog
work in progress
cierpliwie czeka kiedy skończę pracę i będę miała czas na spracer/ He's waiting patiently for me to finish work and take him for a walk
Tu jak miał 3-4 miesiące/ When he was 3-4 month
Zabawa / Pure joy
knit with dog
Nudno mi.../ I'm bored

1 komentarz:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...